The Kingdom of Pineal

Välkommen till The Kingdom of Pineal

Titta på vår introduktionsvideo
📺 Välkommen till Pineal

Organisationen Pineal

Organisationen Pineal är en Revocable Living Trust organisation som består av tre strukturella organ;

The Kingdom of Pineal - Sinne
Kingdom är det andliga organet som ansvarar för att upprätthålla Pineal andliga observationer, praxis, principer, moral och ideal. Det är den som beviljar/skapar och förvaltar the Pineal trust organisationen.
Paraíso Imensurável Trust Association (PITA) - Själ
Paraíso Imensurável Trust Association är den kommersiella representanten för organisationen Pineal. Det är det officiella offentliga organet för ambassaden för The Kingdom of Pineal.
Pineal Foundation (Pinheiro Family) - Kropp
The Pineal Foundation är under Pinheiro Familjens ledning det ledningsorgan som ansvarar för organisationens affärsverksamhet och handelsfrågor. Denna gren av Pineal agerar som The Pineal Trust organisationens kommersiella handelsgren på uppdrag av alla the Kingdom of Pineal:s välgörare.

Visionen för Pineal

Att medvetet skapa ett nytt samhälle där individer och samhällen samexisterar harmoniskt och hedervärt på jorden i överflöd med respekt och tillit för allas bästa - H.E.A.R.T.

Visionen att Pineal

Uppdrag Pineal

Att inspirera och motivera positiva åtgärder för att uppnå H.E.A.R.T.s vision Pineal: att harmoniskt leva på jorden i överflöd, med heder och respekt för varandra och för naturen inom ramen för Pineal organisationens betrodda ansvarsområde.

Uppdrag Pineal

Konstitution

Konstitutionen för Pineal bygger på en uppsättning principer som upprätthåller etisk moral och intellektuell integritet. Dessa konstitutionella principer uppfyller harmoniska mänskliga och samhälleliga strävanden som en del av det bredare samhällssystemet:

Uppdrag › Konstitution

Sociala planer

De sociala planerna Pineal hjälper dig att bättre förstå vilka utvecklingsstrukturer The Kingdom of Pineal kommer att införa. De är hörnstenarna för hur vi ska uppnå vår vision om att skapa en harmonisk världsordning där livet på jorden existerar i balans med heder, respekt, tillit och överflöd - H.E.A.R.T.

Uppdrag › Sociala planer

Filosofi

Människors hälsa och välbefinnande är kärnan i pineal:s vision om att skapa en harmonisk och balanserad värld. Detta beror på att vi anser att människor är de avsedda betrodda förvaltarna av jorden eftersom de är de mest medvetet intelligenta och kännande varelserna på jorden.

Med detta i åtanke är uppnåendet och upprätthållandet av optimal mänsklig hälsa och välbefinnande fysiskt, mentalt och andligt en nyckelkomponent för att återställa harmoni och balans, inte bara för människor utan för jordens bästa i stort.

Uppdrag › Filosofi

Kingdom

The Kingdom of Pineal är en fysisk och andlig enhet som skapats i förtroende och som utgörs av människor som väljer att bo och/eller samexistera på denna jord i ett suveränt tillstånd av att vara förkroppsligat av våra andliga principer, universella andliga lagar och fysiska naturlagar.

Uppdrag › Kingdom