The Kingdom of Pineal

Dobrodošli v The Kingdom of Pineal

Oglejte si naš uvodni videoposnetek
📺 Dobrodošli v Pineal

Organizacijo Pineal

Organizacija Pineal je Revocable Living Trust organizacija, ki jo sestavljajo trije strukturni organi;

The Kingdom of Pineal - Um
Kingdom je duhovno telo, ki je odgovorno za ohranjanje Pineal duhovnih obredov, praks, načel, morale in idealov. Je podeljevalec/ustvarjalec in skrbnik the Pineal trust organizacije.
Paraíso Imensurável Trust Association (PITA) - Duša
Paraíso Imensurável Trust Association je komercialni zastopnik organizacije The Pineal. Je uradni javni organ veleposlaništva za The Kingdom of Pineal.
Pineal Foundation (Pinheiro Family) - telo
The Pineal Foundation pod vodstvom Pinheiro Family je upravni organ, odgovoren za poslovne in trgovinske zadeve organizacije. Ta podružnica Pineal deluje kot komercialna trgovinska veja organizacije The Pineal Trust v imenu vseh the Kingdom of Pineal’s custodian benefactors.

Vizija Pineal

Zavestno ustvarjanje nove družbe, v kateri posamezniki in skupnosti harmonično in častno sobivajo na zemlji v izobilju, spoštovanju in zaupanju za večje dobro vseh - H.E.A.R.T.

Vizija Pineal

Poslanstvo Pineal

Navdihovati in motivirati pozitivno delovanje, usmerjeno v doseganje vizije Pineal H.E.A.R.T.: harmonično življenje na Zemlji v izobilju, s spoštovanjem in spoštovanjem drug drugega in narave v okviru zaupanja vrednih pristojnosti organizacije Pineal.

Poslanstvo Pineal

Ustava

Ustava Pineal temelji na vrsti načel, ki podpirajo etično moralo in intelektualno integriteto. Ta ustavna načela uresničujejo harmonične človekove in družbene težnje kot del širšega družbenega sistema:

Poslanstvo › Ustava

Družbeni načrti

Družbeni načrti Pineal vam bodo pomagali bolje razumeti, katere strukture razvoja bo The Kingdom of Pineal izvajal. So vogelni kamni, kako bomo dosegli našo vizijo ustvarjanja harmoničnega svetovnega reda, v katerem življenje na Zemlji sobiva v ravnovesju s častjo, spoštovanjem, zaupanjem in obiljem - H.E.A.R.T.

Poslanstvo › Družbeni načrti

Filozofija

V središču vizije pineal o ustvarjanju harmoničnega in uravnoteženega sveta sta zdravje in dobro počutje ljudi. Verjamemo namreč, da so ljudje predvideni zaupanja vredni skrbniki Zemlje, saj so najbolj zavestno inteligentna in čuteča bitja na Zemlji.

Ob upoštevanju tega je doseganje in ohranjanje optimalnega zdravja in dobrega telesnega, duševnega in duhovnega počutja ljudi ključni element za ponovno vzpostavitev harmonije in ravnovesja ne le za ljudi, temveč tudi za večje dobro celotne Zemlje.

Poslanstvo › Filozofija

Kingdom

The Kingdom of Pineal je fizična in duhovna entiteta, ustvarjena z zaupanjem, ki jo sestavljajo človeška bitja, ki so se odločila prebivati in/ali sobivati na Zemlji v suverenem stanju bivanja, utelešenem v naših duhovnih načelih, univerzalnih duhovnih zakonih in naravnih fizikalnih zakonih.

Poslanstvo › Kingdom