The Kingdom of Pineal

Vítejte v The Kingdom of Pineal

Podívejte se prosím na naše úvodní video
📺 Vítejte na Pineal

Organizace Pineal

Organizace Pineal je Revocable Living Trust organizace, která se skládá ze tří strukturálních orgánů;

The Kingdom of Pineal - Mysl
Kingdom je duchovní orgán zodpovědný za dodržování duchovních Pineal předpisů, praktik, zásad, morálky a ideálů. Je zadavatelem/tvůrcem a správcem the Pineal trust organizace.
Paraíso Imensurável Trust Association (PITA) - Duše
Paraíso Imensurável Trust Association je obchodním zástupcem organizace The Pineal. Je to oficiální veřejný orgán velvyslanectví pro The Kingdom of Pineal.
Pineal Foundation (Pinheiro Family) - Tělo
The Pineal Foundation pod správou Pinheiro Family je řídícím orgánem odpovědným za obchodní a podnikatelské záležitosti organizace. Tato pobočka Pineal působí jako komerční obchodní složka organizace The Pineal Trust jménem všech the Kingdom of Pineal’opatrovnických mecenášů.

Vize Pineal

Vědomé vytváření nové společnosti, kde jednotlivci a komunity koexistují na Zemi harmonicky a čestně v hojnosti, respektu a důvěře pro vyšší dobro všech - H.E.A.R.T.

Vize Pineal

Poslání Pineal

Inspirovat a motivovat k pozitivní činnosti zaměřené na dosažení vize Pineal H.E.A.R.T.: harmonicky žít na Zemi v hojnosti, s úctou a respektem k sobě navzájem a k přírodě v rámci důvěryhodné působnosti organizace Pineal.

Poslání Pineal

Ústava

Ústava Pineal je založena na souboru zásad, které prosazují etickou morálku a intelektuální integritu. Tyto ústavní principy naplňují harmonické lidské a společenské aspirace jako součást širšího společenského systému:

Poslání › Ústava

Společenské plány

Sociální plány Pineal vám pomohou lépe pochopit, jaké struktury rozvoje bude The Kingdom of Pineal realizovat. Jsou základními kameny toho, jak dosáhneme naší vize vytvoření harmonického světového řádu, kde život na Zemi koexistuje v rovnováze se ctí, respektem, důvěrou a hojností - H.E.A.R.T.

Poslání › Sociální plány

Filozofie

Jádrem vize pineal o vytvoření harmonického a vyváženého světa je lidské zdraví a blahobyt. Věříme totiž, že lidé jsou určenými důvěryhodnými správci Země, neboť jsou nejvědomějšími inteligentními a vnímavými bytostmi Země.

S ohledem na tuto skutečnost je dosažení a udržení optimálního lidského zdraví a pohody po fyzické, duševní i duchovní stránce klíčovou složkou pro obnovení harmonie a rovnováhy nejen pro lidi, ale pro větší dobro celé Země.

Poslání › Filozofie

Kingdom

The Kingdom of Pineal je fyzická a duchovní entita vytvořená v důvěře, kterou tvoří lidské bytosti, jež se rozhodly obývat a/nebo koexistovat na této Zemi ve svrchovaném stavu bytí ztělesněném našimi duchovními principy, univerzálními duchovními zákony a přírodními fyzikálními zákony.

Poslání › Kingdom